Tietoa yhdistyksestä

Pohjois-Karjalan neuroyhdistys on yksi Suomen neuroliiton jäsenjärjestöistä. Yhdistys on 1975 perustettu rekisteröity yhdistys. Jäseniä ovat multippeliskleroosia (MS) ja muita harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat henkilöt sekä heidän läheisensä. Yhdistyksessä on myös kannattajajäseniä. Jäseniä on tällä hetkellä noin 250.

Vuosi 2022 on siis yhdistyksemme 47. toimintavuosi.

Pyrimme tukemaan jäsentemme sosiaalisten verkostojen vahvistamista mm. vertaistoiminnalla, kohtaamisissa kerhoissa ja retkillä. Tällä tavoin toivomme voivamme estää alueellisen ja sosiaalisen syrjäytymisen voimistumista.

Kovenevat vaatimukset järjestötyössä sekä toimijoidemme voimavarojen rajallisuus vaatii uusia vapaaehtoisia toimintaamme. Toivomme jäsenistöltä aktiivisuutta ja tuloa mukaan toimintaamme!