Yhteystiedot

Yhdistyksen sähköpostiosoite: pkneuroyhdistys@gmail.com

Puheenjohtaja
Mikko Malinen
044 353 3005

Sihteeri ja liikuntavastaava
Arja Pappinen
050 372 2340

Kerhojen yhteyshenkilöt

Vastasairastuneiden kerho
Mikko Malinen
044 353 3005

Hulupattajat-kerho
Satu Lamminsalo
050 581 8169

Yhdistyksemme on myös Facebookissa.

Muutoksia yhteystiedoissa?

Ilmoita osoitteenmuutokset, jäsentietojen muutokset ja Avain-lehden tilausmuutokset Neuroliiton sivuilla tai jasenasiat@neuroliitto.fi