Yhteystiedot

Yhdistyksen sähköpostiosoite: pkneuroyhdistys@gmail.com

Puheenjohtaja
Marja-Riitta Kantanen
0400 976 742

Sihteeri
Helena Vuori
050 596 8449

Kerhojen yhteyshenkilöt

Vastasairastuneiden kerho
Tuula Lyytikäinen-Hiltunen
Hulupattajat-kerho
Satu Lamminsalo
050 581 8169

Yhdistyksemme on myös Facebookissa.

Muutoksia yhteystiedoissa?

Ilmoita osoitteenmuutokset, jäsentietojen muutokset ja Avain-lehden tilausmuutokset Neuroliiton sivuilla muutoslomakkeella tai jasenasiat@neuroliitto.fi